Chi tiết câu hỏi

So sánh $\text{a}$ và b nếu ${\text{2a}}\, + 1\,{\text{ > }}\,\,{\text{3}}b$ và $3b - 1 > 2b$.

250

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8