Chi tiết câu hỏi

Nam có 10 viên bi đỏ và 26 viên bi xanh. Hỏi Nam có tất cả bao nhiêu viên bi ?

328

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2