Chi tiết câu hỏi

Trong thư viện có 4 học sinh nam và 12 học sinh nữ đang ngồi học. Hỏi số học sinh có trong thư viện lúc này là bao nhiêu?

256

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2