Chi tiết câu hỏi

Tổng của hai số hạng 53 và 26 là bao nhiêu?

261

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 2