Chi tiết câu hỏi

Phương trình $\frac{1}{{x + 2}} + {x^2} = \frac{{{x^2} - 2x + 4}}{{{x^3} + 8}} - 2x$ có bao nhiêu nghiệm?

275

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 8