Chi tiết câu hỏi

“Lợn cưới, áo mới” được gọi là truyện cười dân gian Việt Nam. Vì sao?
Truyện kể về hiện tượng người hay khoe của. Em hiểu thế nào về hiện tượng khoe của? Những ai trong truyện này có tính khoe của? Theo em, điều gì đáng cười ở nội dung đem khoe hay cách đem khoe?

179

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6