Chi tiết câu hỏi

Trong truyện “Lợn cưới, áo mới”, hai anh có gì để khoe? Theo em, điều đó có đáng khoe không? Vì sao họ lại muốn khoe cùng một lúc? Điều đó có đáng cười không? Vì sao?

266

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6