Chi tiết câu hỏi

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:
Một đêm nọ, nghe tiếng gõ cửa, bà mở cửa nhìn ra chẳng thấy ai, một lát, có con hổ chợt lao tới cõng bà đi. Ban đầu, bà sợ đến chết khiếp, khi tỉnh, thấy hổ dùng một chân ôm lấy bà chạy như bay, hễ gặp bụi rậm, gai góc thì dùng chân trước rẽ lối chạy vào rừng sâu. Tới nơi, hổ thả bà xuống, thấy một con hổ cái đang lăn lộn, cào đất. Bà cho là hổ định ăn thịt mình, run sợ không dám nhúc nhích. (Con hổ có nghĩa)
- Tìm các động từ trong đoạn văn trên theo các loại: động từ tình thái, động từ chỉ hành động, động từ chỉ trạng thái.
- Động từ chỉ trạng thái có thể kết hợp với những phụ ngữ nào mà động từ chỉ hành động không kết hợp được? Vì sao?
- Trong các động từ chỉ hành động ở trên, có động từ nào cần từ ngữ đứng sau không? Vì sao?

982

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6