Chi tiết câu hỏi

Truyện “Mẹ hiền dạy con” kể lại cách dạy con của người mẹ qua mấy sự việc? Qua những sự việc đó, người mẹ đã dạy con như thế nào?

174

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6