Chi tiết câu hỏi

Em hiểu gì về người mẹ thầy Mạnh Tử qua hành động “đi mua thịt cho con ăn” và “cầm dao cắt đứt tấm vải đang dệt”? Thái độ kiên quyết ấy là biểu hiện tình cảm nào của người mẹ đối với con?

215

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 6