Chi tiết câu hỏi

Qua bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” có thế thấy Bác Hồ cảm thấy vui thích, thoải mái khi sống giữa thiên nhiên. Nguyễn Trãi cũng từng ca ngợi “thú lâm tuyền” (niềm vui thú được sống với rừng, suối) trong bài “Côn Sơn ca”. Hãy cho biết “thú lâm tuyền” ở Nguyễn Trãi và Bác Hồ có gì giống và khác nhau?

249

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8