Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Đặc sắc trong phong cách thơ trữ tình Hồ Chí Minh là vừa có màu sắc cố điển vừa mang tinh thần thời đại. Bằng hiểu biết của mình về bài thơ “Tức cảnh Pác Bó” và bài thơ “Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh, em hãy làm sáng tỏ lời nhận xét trên.

2285

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8