Chi tiết câu hỏi

Nhà phê bình văn học Hoài Thanh nhận xét : “Thơ Bác đầy trăng”. Hãy chép lại những bài thơ Bác Hồ viết về trăng mà em biết (ghi rõ thời điểm sáng tác mỗi bài). Cuộc “ngắm trăng” trong bài “Vọng nguyệt” và hình ảnh trăng được thể hiện trong các bài thơ khác của Bác có gì đáng chú ý ?

695

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8