Chi tiết câu hỏi

Trong bài “Bàn luận về phép học”, tác giả đã phê phán những lối học lệch lạc, sai trái nào? Tác hại của lối học ấy là gì?

234

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8