Chi tiết câu hỏi

Nêu rõ các thủ đoạn, mánh khóe bắt lính của bọn thực dân trong bài “Thuế máu”. Người dân thuộc địa có hình thức “tự nguyện” hiến dâng xương máu như lời lẽ bịp bợm của bọn cầm quyền không?

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8