Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về trình tự bố cục các phần trong chương của bài “Thuế máu”. Phân tích nghệ thuật châm biếm, đả kích sắc sảo, tài tình của tác giả thể hiện qua cách xây dựng hình ảnh, qua giọng điệu.

248

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8