Chi tiết câu hỏi

Tóm tắt ngắn gọn ba luận điểm chính là Ru-xô đã trình bày thành ba đoạn trong văn bản “Đi bộ ngao du” để thuyết phục mọi người muốn ngao du thì nên đi bộ.

850

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8