Chi tiết câu hỏi

Theo dõi các đại từ nhân xưng, khi thì “ta”, khi thì “tôi” trong bài để chứng minh rằng thực tiễn cuộc sống từng trải của bản thân Ru-xô luôn bổ sung sinh động cho các lí lẽ của ông khi ông lập luận.

169

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8