Chi tiết câu hỏi

Căn cứ vào các chỉ dẫn (những chữ được in nghiêng) trong văn bản “Ông Giuốc-đanh mặc lễ phục”, cho biết lớp kịch gồm mấy cảnh? Xem xét số lượng nhân vật tham gia ở mỗi cảnh và các loại động tác, âm thanh trên sân khấu để chứng minh rằng càng về sau, kịch càng sôi động.

177

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8