Chi tiết câu hỏi

Ở cảnh đầu, tính cách học đòi làm sang của ông Giuốc-đanh thể hiện như thế nào và bị lợi dụng ra sao?

192

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 8