Chi tiết câu hỏi

Xem xét nếu phải tách đoạn cuối cùng của văn bản “Rô-bin-sơn ngoài đảo hoang” thành hai đoạn riêng biệt thì nên cắt ra ở chỗ nào? Tìm bố cục của văn bản và đặt tiêu đề cho từng phần.

273

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9