Chi tiết câu hỏi

Nêu diễn biến tâm trạng của Phi-líp qua các giai đoạn: khi gặp Xi-mông; trên đường đưa Xi-mông về nhà; khi gặp chị Blăng-sốt; lúc đối đáp với Xi-mông.

445

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9