Chi tiết câu hỏi

Hãy xác định bố cục của bài “Con chó bấc”. Căn cứ vào độ dài ngắn của mỗi phần, xem xét ở đây, nhà văn chủ yếu muốn nói đến những biểu hiện tình cảm của phía nào?

266

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9