Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về nghệ thuật viết kịch của Nguyễn Huy Tưởng, chú ý các phương diện xây dựng tình huống, tổ chức đối thoại, biểu hiện tâm lí và tính cách nhân vật.

234

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9