Chi tiết câu hỏi

Từ phần chú thích và đoạn trích “Tôi và chúng ta”, em hiểu mâu thuẫn cơ bản mà vở kịch “Tôi và chúng ta” thể hiện là gì? Ý nghĩa của nó đối với thực tiễn phát triển của xã hội ta thời kì ấy như thế nào?

223

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9