Chi tiết câu hỏi

Qua đoạn trích “Tôi và chúng ta”, em hiểu như thế nào vế tính cách của Giám đốc Hoàng Việt, kĩ sư Lê Sơn, Phó Giám đốc Nguyễn Chính, Quản đốc phân xưởng Trương?

181

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 9