Chi tiết câu hỏi

Phân tích đoạn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” (trích “Chinh phụ ngâm”, nguyên tác của Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm diễn Nôm) để thấy rằng đoạn trích đã thể hiện sâu sắc nỗi cô đơn lẻ bóng, nỗi sầu muộn triền miên của người phụ nữ có chồng đi chiến trận.

459

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 10