Chi tiết câu hỏi

 Từ đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” (trích “Thượng kinh kí sự” - Lê Hữu Trác), hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về những phẩm chất cần có của người thầy thuốc trong xã hội.

408

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11