Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Đoạn trích “Vào phủ chúa Trịnh” là bức tranh sinh động về cuộc sống xa hoa, quyền quí của chúa Trịnh. Ý kiến khác lại khẳng định: Đoạn trích thể hiện nhân cách cao đẹp của nhân vật xưng “tôi”.
Bằng cảm nhận về trích đoạn “Vào phủ chúa Trịnh” (trích “Thượng kinh kí sự” - Lê Hữu Trác), anh/chị hãy trình bày suy nghĩ về các ý kiến trên.

878

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11