Chi tiết câu hỏi

Phân tích hình ảnh bà Tú trong bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương.

275

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11