Chi tiết câu hỏi

Vẻ đẹp của hình ảnh và ngôn ngữ trong các bài thơ “Thương vợ” (Trần Tế Xương) và “Tự tình II” (Hồ Xuân Hương).

744

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11