Chi tiết câu hỏi

Những biểu hiện mới trong nội dung yêu nước ở các sáng tác văn học từ thế kỉ XVIII đến hết thế kỉ XIX qua “Chiếu cầu hiền” (Ngô Thì Nhậm) và “Xin lập khoa luật” (Nguyễn Trường Tộ).

239

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11