Chi tiết câu hỏi

Từ văn bản “Chiếu cầu hiền” (“Cầu hiền chiếu” – Ngô Thì Nhậm), anh/chị hiểu như thế nào vai trò của “người hiền” đối với sự phát triển của đất nước? Viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về điều đó.

304

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11