Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Nam Cao hay viết về những cái chết. Nhưng đó là những cái chết đòi được sống.
Anh/chị hiểu ý kiến trên như thế nào? Bằng hiểu biết về truyện ngắn Chí Phèo (Nam Cao), hãy chứng minh nhận định.

2051

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11