Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Vở kịch “Vũ Như Tô” thể hiện sâu sắc mối xung đột giữa giai cấp thống trị thối nát, xa hoa, trụy lạc với nhân dân đau khổ, lầm than. Ý kiến khác lại cho rằng: Nổi bật trong kịch “Vũ Như Tô” là xung đột giữa quan niệm nghệ thuật cao siêu thuần túy với lợi ích trực tiếp, thiết thực của nhân dân.
Bằng cảm nhận về đoạn trích “Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài” (trích “Vũ Như Tô” – Nguyễn Huy Tưởng), anh/chị hãy bình luận về các ý kiến trên.

339

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11