Chi tiết câu hỏi

Dựa vào một số tác phẩm trong “Ngục trung nhật kí” (“Nhật kí trong tù”)của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, anh/chị hãy giải thích và chứng minh ý kiến: Văn thơ của Hồ Chí Minh có một phong cách nghệ thuật hết sức phong phú và đa dạng.

296

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11