Chi tiết câu hỏi

Nói về tính độc đáo của phong cách trong sáng tác văn học, có ý kiến cho rằng: Nghệ thuật là lĩnh vực của cái độc đáo, vì vậy, nó đòi hỏi người sáng tác phải có phong cách nổi bật, tức là có cái gì đó rất riêng, mới lạ thể hiện trong phong cách của mình.
Từ phong cách nghệ thuật Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh, anh/chị hãy làm sáng tỏ nhận định trên.

541

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11