Chi tiết câu hỏi

Cảm nhận của anh/chị về hình tượng người tù cộng sản Hồ Chí Minh qua bài thơ Mộ (“Chiều tối”).

310

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11