Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: “Về luân lí xã hội ở nước ta” thể hiện tinh thần yêu nước, tư tưởng tiến bộ của Phan Châu Trinh. Ý kiến khác khẳng định: Văn bản thể hiện nghệ thuật chính luận độc đáo của tác giả.
Bằng cảm nhận về tác phẩm “Về luân lí xã hội ở nước ta”, hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về các ý kiến trên.

306

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11