Chi tiết câu hỏi

Có ý kiến cho rằng: Đoạn trích “Một thời đại trong thi ca” là áng văn nghị luận đậm tính khoa học. Ý kiến khác khẳng định rằng: Đoạn trích hấp dẫn người đọc bởi sự tài hoa nghệ thuật của tác giả “Thi nhân Việt Nam”.
Bằng cảm nhận của anh/chị về đoạn trích “Một thời đại trong thi ca”, hãy trình bày suy nghĩ của anh/chị về các ý kiến trên.

573

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 11