Chi tiết câu hỏi

Nhận xét về “Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003” (Cô-phi An-nan), có ý kiến cho rằng: Văn bản tuy ngắn gọn nhưng giàu sức thuyết phục bởi những lí lẽ sâu sắc, những dẫn chứng, số liệu cụ thể, thể hiện trách nhiệm và lương tâm của người đứng đầu Liên hợp quốc.
Trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến trên.

250

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12