Chi tiết câu hỏi

Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 – 600 từ), trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến sau đây: Trong thế giới đó (AIDS), im lặng đồng nghĩa với cái chết. (Cô-phi An-nan).

234

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12