Chi tiết câu hỏi

Suốt dọc bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng) là hai bè cảm xúc hào hùng và hào hoa.
Bằng cảm nhận của anh/chị về bài thơ “Tây Tiến”, hãy làm sáng tỏ ý kiến trên.

393

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12