Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp nội dung và nghệ thuật của bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng).

212

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12