Chi tiết câu hỏi

Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của thiên nhiên miền tây Tổ quốc trong bài thơ “Tây Tiến” (Quang Dũng).

187

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12