Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy phân tích cảm hứng lãng mạn và tính chất bi tráng trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

170

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12