Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về hình tượng người lính trong bài thơ “Tây Tiến” của Quang Dũng.

198

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12