Chi tiết câu hỏi

Nêu cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau đây trong trích đoạn “Đất Nước” (trích trường ca “Mặt đường khát vọng” – Nguyễn Khoa Điềm):
Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi
Đất Nước có trong những cái “ngày xửa ngày xưa...”
mẹ thường hay kể.
Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn
Đất Nước lớn lên khi dân mình biết trồng tre mà đánh giặc
Tóc mẹ thì bới sau đầu
Cha mẹ thương nhau bằng gừng cay muối mặn
Cái kèo, cái cột thành tên
Hạt gạo phải một nắng hai sương xay, giã, giần, sàng
Đất Nước có từ ngày đó...

(Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục – 2008, tr.118)

229

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12