Chi tiết câu hỏi

Phân tích một vẻ đẹp của hình tượng Sông Đà trong tùy bút “Người lái đò Sông Đà” (Nguyễn Tuân).

38

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12