Chi tiết câu hỏi

Anh/chị hãy so sánh cách tiếp cận sông Đà của Nguyễn Tuân với cách tiếp cận sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường qua hai tác phẩm “Người lái đò Sông Đà” và “Ai đã đặt tên cho dòng sông”?

245

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 12